Význam některých slov v českém scrabble

Slovo Význam slova Slovní druh Platnost
aak rýnský člun podst. jm. i klasik
aaky mn. č. podst. jm. aak, viz aak podst. jm. i klasik
aalen stratigraf. nejst. stupeň [střední] jury podst. jm. i klasik
abája pokrývka na koně podst. jm. i klasik
abak graf. tabulka k výpočtu současných hodnot proměnných spojených určitou rovnicí podst. jm. i klasik
abaky mn. č. podst. jm. abak(us) (starověká početní tabulka; počitadlo s kuličkami) podst. jm. i klasik
abaz perská stříbrná mince podst. jm. i klasik
abažúr stínítko lampy podst. jm. i klasik
abbé duchovní bez kněžského úřadu podst. jm. i klasik
abd arab. sluha podst. jm. i klasik
abri přírodní skalní převis, který často sloužil v paleolitu jako lidské obydlí podst. jm. i klasik
aby spojka podst. jm. i klasik
abys tvar účelové spojky "aby" pro 2. osobu j.č.; tvar "*aby jsi" je nesprávný spojka i klasik
acyl uhlovodíkový zbytek karboxylové kyseliny podst. jm. i klasik
acyly uhlovodíkové zbytky karboxylových kyselin, j. č. ACYL podst. jm. i klasik
spojka - ačkoli spojka i klasik
áčko název písmene A podst. jm. i klasik
ačli spojka spojka i klasik
adam (přeneseně podle praotce) naháč podst. jm. i klasik
adas rod savců z čeledi turovitých podst. jm. i klasik
adat zvykové právo, podst. jm. i klasik
adend částice, která je při adici připojována k částici jiné, např. k molekule podst. jm. i klasik
adept začátečník či zájemce o daný obor činnosti. podst. jm. i klasik
adice v matematice odb. pojem pro sčítání podst. jm. i klasik
adié pozdrav podst. jm. i klasik
adieu pozdrav podst. jm. i klasik
adlát stará vojenská hodnost podst. jm. i klasik
adobe různě formované jílovité cihly usušené na vzduchu. podst. jm. i klasik
adukt adiční molekulární sloučenina podst. jm. i klasik
adžívik stoupenec směru v indické filozofii odmítající existenci duše podst. jm. i klasik
aeon čas. jednotka; 1 aeon = 10 na devátou let. podst. jm. i klasik
aero letadlo podst. jm. i klasik
aerob mikroorganismus, k jehož růstu je zapotřebí vzdušný kyslík. podst. jm. i klasik
afara žlutavé dřevo stromů rodu Terminalia podst. jm. i klasik
afekt prožívání silné emoce či citu podst. jm. i klasik
afel odsluní. podst. jm. i klasik
aféra událost, případ, nepříjemný nebo budící rozruch, podst. jm. i klasik
afiš reklamní nápis, plakát podst. jm. i klasik
afiše mn. č. podst. jm. afiš, viz afiš podst. jm. i klasik
afix v lingvistice obecný termín zahrnující prefix (předponu) a sufix (přípona a koncovka) podst. jm. i klasik
afixy mn. č. podst. jm. afix, viz afix podst. jm. i klasik
afra mn. č. podst. jm. afro (typ účesu) podst. jm. i klasik
afro účes z krátkých, silně nakadeřených vlasů podst. jm. i klasik
aft puchýřek na sliznici dutiny ústní podst. jm. i klasik
afta (lat. aphthae) Bolestivá léze na sliznici dutiny ústní podst. jm. i klasik
afty mn. č. podst. jm. afta - vřídek na rtech či v ústech podst. jm. i klasik
aga nižší úředník v turecku podst. jm. i klasik
agama ještěr podst. jm. i klasik
agapa v Nov. zákoně výraz pro křesťanskou lásku podst. jm. i klasik
agar extrakt z buněčných stěn mořských řas podst. jm. i klasik