Glyphicons

Použité moduly a témata - verze s blokem

Submitted by drupal admin on

Pod tímto textem je blok s tabulkou použitých modulů a témat. Demonstrujeme zde některé komponenty tématu Bootstrap (glyphicons.com, collapse). Pro uložení stavu zobrazení bloku se používají cookies. Změna textu na tlačítku je implementována javascriptem (Drupal.Behaviors).