2018_08_15 Strahov - opatská benedikce p. Daniela Janáčka