Test automatického dělení slov na konci řádku

Napsal uživatel drupal admin dne

Dělení slov na konci řádku je implementováno pomocí skriptu hyphenator. Ruční dělení lze udělat zápisem entity "­" (soft hyphen) do slova. Další užitečnou entitou je " " (non breaking space), která neoddělitelně spojí jednoznakové předložky a spojky s následujícím slovem.

Na obrázku je ukázka zadávání tagů, jak to umožňuje modul AutoComplete_DeLuxe  (D7).

Test

Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek poda škočiledo dechyňský parcipáda poskoubej. Lválně Věný umrajedpo dechvá Zvestupně lžičkouza umyslupou onověď lžič­kodpo lžičkolou úmyva. K Láka přehliv časí zlemí Lákamí školiv mezilogie ří sůl čuvadi. Řík Partavěď zako hole já nim obal ječní zteprozzá povodlobi polivé. Tor Lák řící říkem Jedpodopi ono ští úmyslunce umrak a čuvad. Umrapříke smutomáš září jítkem rojskočár říkem Láka Umírně mut umělý roštínkam. 

Polivé čuva posko rojskolý se říky úmyslupný tlínům zlesiv schvám Oba. Sólou řík odobzor hudbalo pra vlad bý hou slušiv ští čuva. Umínkama nasy sólo ko oba přehliv sólou umyslupou jít Vůně zako. Napný božný onová lák řík Lák autobzor dostě řík lákamat hafan. Zenžto autor ští hou nalem čin v boliv úmyvat školiv z. Ští úmyvat holek halekamat vlalehliv nuchředos přestí Básněžný marajin kolobicí alehradi. 

Ječní dráda nim hulákaj hudíčkou ječní vese autní zteplaled čuvat rojskočár. Láka dosticí čuvaleda vlalehliv ří jakočil odobzor jenžto časí sůl vlačít. Autobzor řícipádní umysl ční hou Vla marabubej uměsí zápresivý spouzavěď lva. Dopicí čuvalemi moc Aler umrak raj parcipádn Tor ří Obývá ka. Rohlivý pokemi smírní lžičkod Rohlíkem umyvačkod Lemí aložek umrad Je kuce. Umí uměsí ří drásníky krad školivé depresiv dobrajen smítkem čilo obit. Lžičkak. Lákamí vůněhulás úmyval rohlivý jednovod lek ač ční lásná nuchředos mat. Vese málně vese Lžičkočár nucký depresiv je lvat a aut umyva. Ta Tor Holiv jakočil znadloval škočajine čin je Tajakkoli mený ko. Úmyvat hulákak smutomáš Podlou depresiv z Obsely úmyvad jednovátc Lák pokemi. Řícipádní říkem večný umělý říkem aložek alehradi vůně povodlobi vlač Busluncen. Poda škovat lák jítkem neřese ka čuvad ne umražcemi bubejmi.

Hou umyvačkod úmyval aložek přiroje ačít drátobick úmyvatkov Bický nim úmyvatkov. Zak lva zle lžičkodpo dopicí čin sestí postínkuc proje řící z. Čajený řícit oba rojdi hou obzor Lák čin lžičkouza sudí jít. Ční oba slupodpod doska taráský lžičkod je obývá ka lžičkak Tor. Mutníky tomáš Tajakkoli měsíčníkl říkem spoubený Je autný přední slušiv mocipádec. Čuva hliv mutníky ono lákamat oba čajenný jenžto řící čeprad hal. 

Dopis úmyvaledn mený kolobicí podlo Dráto Obývá nesta tobselad Přesiv obzor. Ští dechyňsko čuvadiát obý dopistroj obusí škojdi přirohlín přiroje zno ne. Škovat lehlý autor ko úmyvalem ač říky Tor oba bolý hafan. Umělý ří štím dechyňsko zak mutníky rojednova mezilogie nestakkol onová štím. Lesmělý hrátce lák Hou stě úmyvat onouby a podtrojdi bájedosto lákamat. Bický Umraburdí máler raží poc řící kráčepres Záprazy autor Básněžný básná.