Example

Test automatického dělení slov na konci řádku

Submitted by drupal admin on Thu, 03/16/2017 - 22:57

Dělení slov na konci řádku je implementováno pomocí skriptu hyphenator. Ruční dělení lze udělat zápisem entity "­" (soft hyphen) do slova. Další užitečnou entitou je " " (non breaking space), která neoddělitelně spojí jednoznakové předložky a spojky s následujícím slovem.

Na obrázku je ukázka zadávání tagů, jak to umožňuje modul AutoComplete_DeLuxe  (D7).